แคปรันแอร์ Panasonic

แคปรันแอร์ Panasonic
คาปาซิเตอร์รันหรือ แคปรัน มีหน้าที่่ช่วยให้มอเตอร์มีการเหวี่ยงนำของสนามแม่เหล็กที่ดีทำให้มอเตอร์มีแรงหมุนที่คงที่สม่ำเสมอ  
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
แคปรัน 3 ขา 35+1.5
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
165 บาท
ไม่รวมภาษี: 165 บาท
แคปรันแอร์ 15 uf pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าส่ง)..
120 บาท
ไม่รวมภาษี: 120 บาท
แคปรันแอร์ 20 uf pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
120 บาท
ไม่รวมภาษี: 120 บาท
แคปรันแอร์ 25 uf pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
125 บาท
ไม่รวมภาษี: 125 บาท
แคปรันแอร์ 30 uf pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
130 บาท
ไม่รวมภาษี: 130 บาท
แคปรันแอร์ 35 uf pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
140 บาท
ไม่รวมภาษี: 140 บาท
แคปรันแอร์ 40 uf Pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
150 บาท
ไม่รวมภาษี: 150 บาท
แคปรันแอร์ 40 uf shizu
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
175 บาท
ไม่รวมภาษี: 175 บาท
แคปรันแอร์ 45 uf Pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
165 บาท
ไม่รวมภาษี: 165 บาท
แคปรันแอร์ 50 uf Pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
185 บาท
ไม่รวมภาษี: 185 บาท
แคปรันแอร์ 60 uf Pana
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
200 บาท
ไม่รวมภาษี: 200 บาท