แคปรันพัดลม Panasonic

แคปรันพัดลม Panasonic
คาปาซิเตอร์รันหรือ แคปรัน มีหน้าที่่ช่วยให้มอเตอร์มีการเหวี่ยงนำของสนามแม่เหล็กที่ดีทำให้มอเตอร์มีแรงหมุนที่คงที่สม่ำเสมอ 
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
แคปรันพัดลม 1.5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
50 บาท
ไม่รวมภาษี: 50 บาท
แคปรันพัดลม 2 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
50 บาท
ไม่รวมภาษี: 50 บาท
แคปรันพัดลม 2.5 uf
(ราคานี้ไม่ร่วมค่าขนส่ง)..
50 บาท
ไม่รวมภาษี: 50 บาท
แคปรันพัดลม 3 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
40 บาท
ไม่รวมภาษี: 40 บาท
แคปรันพัดลม 3.5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
65 บาท
ไม่รวมภาษี: 65 บาท
แคปรันพัดลม 4.5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย)..
65 บาท
ไม่รวมภาษี: 65 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
65 บาท
ไม่รวมภาษี: 65 บาท