น้ำมันคอมเพรสเซอร์( Refrigeration Oil )

น้ำมันคอมเพรสเซอร์( Refrigeration Oil )
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Compressor Oil ใช้สำหรับเติมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านหลังจากมีการล้าง หรือทำความสะอาด
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
น้ำมันคอมAir Pro R134A /ขวดเล็ก  ( Refrigeration Oil )
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
70 บาท
ไม่รวมภาษี: 70 บาท
น้ำมันคอมAir Pro R134A /ขวดใหญ่  ( Refrigeration Oil )
​(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
210 บาท
ไม่รวมภาษี: 210 บาท
น้ำมันคอมAirPro R22 R32 R410A R407C /ขวดเล็ก (Refrigeration Oil)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
70 บาท
ไม่รวมภาษี: 70 บาท
น้ำมันคอมVeolet R600A /กระป๋อง ( Refrigeration Oil )
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
250 บาท
ไม่รวมภาษี: 250 บาท
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ R134/แกลอน ( Refrigeration Oil )
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
270 บาท
ไม่รวมภาษี: 270 บาท
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ R22/แกลอน ( Refrigeration Oil )
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
360 บาท
ไม่รวมภาษี: 360 บาท