น้ำยาต่างที่ใช้ในระบบแอร์ (Refrigerant)

น้ำยาต่างที่ใช้ในระบบแอร์ (Refrigerant)
น้ำยาที่ใช่ในการล้างระบบหรือคอล์ย เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
น้ำยา R-22 Katecool 13.6 kg 30 lbs
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
1,800 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,800 บาท
น้ำยา R-407C Katecool 11.3 kg 25 lbs
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
2,150 บาท
ไม่รวมภาษี: 2,150 บาท
น้ำยา R134A Katecool 13.6 kg 30 lbs
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
2,600 บาท
ไม่รวมภาษี: 2,600 บาท
น้ำยา R32 Katecool 7 kg 15.44 lbs
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
1,600 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,600 บาท
น้ำยา R404A Katecool 10.9 kg 24 lbs
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
2,850 บาท
ไม่รวมภาษี: 2,850 บาท
น้ำยา R410A Katecool 11.3 kg 25 lbs
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
2,950 บาท
ไม่รวมภาษี: 2,950 บาท