ท่อทองแดง ( Straight Copper )

ท่อทองแดง ( Straight Copper )
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ท่อทองแดง 1-1/8 L (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แต่ละเส้นจะมีความยาว 6 เมตร..
1,925 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,925 บาท
ท่อทองแดง 1-1/8 M (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แต่ละเส้นจะมีความยาว 6 เมตร..
1,475 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,475 บาท
ท่อทองแดง 1/2 L (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
602 บาท
ไม่รวมภาษี: 602 บาท
ท่อทองแดง 1/2 M (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
343 บาท
ไม่รวมภาษี: 343 บาท
ท่อทองแดง 1/2 บาง (ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ท่อทองแดง 1/2 หนา (ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ท่อทองแดง 1/4 บาง (ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ท่อทองแดง 1/4 หนา (ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ท่อทองแดง 3/4 L (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แต่ละเส้นจะมีความยาว 6 เมตร..
1,065 บาท
ไม่รวมภาษี: 1,065 บาท
ท่อทองแดง 3/4 M (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แต่ละเส้นจะมีความยาว 6 เมตร..
655 บาท
ไม่รวมภาษี: 655 บาท
ท่อทองแดง 3/4 บาง (ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ท่อทองแดง 3/4 หนา (ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท
ท่อทองแดง 3/8 L (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แต่ละเส้นจะมีความยาว 6 เมตร..
405 บาท
ไม่รวมภาษี: 405 บาท
ท่อทองแดง 3/8 M (เส้น)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แต่ละเส้นจะมีความยาว 6 เมตร..
257 บาท
ไม่รวมภาษี: 257 บาท
ท่อทองแดง 3/8 บาง(ม้วน)
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
0 บาท
ไม่รวมภาษี: 0 บาท