ไซร์ก๊าซ Sight Glass

ไซร์ก๊าซ Sight Glass
ตรวจสอบการไหลของไอน้ำและรวมถึงสังเกตุการณ์เรื่องไอน้ำที่มีการคลายตัวเป็นคอนเดนเสทหรือน้ำ.
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ไซร์ก๊าซEmerson 1/2 เชื่อม AMI1SS4
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
380 บาท
ไม่รวมภาษี: 380 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 1/2 แฟร์ AMI1MM4
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
380 บาท
ไม่รวมภาษี: 380 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 3/8 เชื่อม AMI1SS3
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
320 บาท
ไม่รวมภาษี: 320 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 3/8 แฟร์ AMI1MM3
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
320 บาท
ไม่รวมภาษี: 320 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 5/8 เชื่อม AMI1SS5
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
390 บาท
ไม่รวมภาษี: 390 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 5/8 แฟร์ AMI1MM5
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
390 บาท
ไม่รวมภาษี: 390 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 7/8 เชื่อม AMI1SS7
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
590 บาท
ไม่รวมภาษี: 590 บาท
ไซร์ก๊าซEmerson 7/8 แฟร์ HMI1TT7
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
590 บาท
ไม่รวมภาษี: 590 บาท