แค๊ปพัดลม

แค๊ปพัดลม
แคปพัดลม แคปมอเตอร์พัดลม คือ ตัวเก็บประจุ ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และจะจ่ายประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้ไปช่วยในการเดินมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงาน มักพบ ในพัดลม มอเตอร์พัดลม
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
แคปพัดลม 6 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง) แคปพัดลม แคปมอเตอร์พัดลม คือ ตัวเก็บประจุ ซึ่งมีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ..
35 บาท
ไม่รวมภาษี: 35 บาท
แคปรันพัดลม 4 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
25 บาท
ไม่รวมภาษี: 25 บาท
แคปรันพัดลม 4.5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย)..
25 บาท
ไม่รวมภาษี: 25 บาท
แคปรันพัดลม 4.5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย)..
25 บาท
ไม่รวมภาษี: 25 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
35 บาท
ไม่รวมภาษี: 35 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
30 บาท
ไม่รวมภาษี: 30 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
55 บาท
ไม่รวมภาษี: 55 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
50 บาท
ไม่รวมภาษี: 50 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
25 บาท
ไม่รวมภาษี: 25 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
40 บาท
ไม่รวมภาษี: 40 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
30 บาท
ไม่รวมภาษี: 30 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
65 บาท
ไม่รวมภาษี: 65 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
75 บาท
ไม่รวมภาษี: 75 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
35 บาท
ไม่รวมภาษี: 35 บาท
แคปรันพัดลม 5 uf
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)..
35 บาท
ไม่รวมภาษี: 35 บาท