คอมเพรสเซอร์ (Compressor)

คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คือ หัวใจของระบบปรับอากาศ เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นหรือที่เราเรียกว่าน้ำยาแอร์ส่งตามไปตามท่อน้ำยาแอร์ที่เป็นท่อทองแดง ไปยังเครื่องควบแน่นหรือคอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ที่ทำหน้าที่ควบแน่นสารทำความเย็นที่มีแรงดันสูง และอยู่ในสถานะที่เป็นไอ หรือเป็นก๊าซโดยการระบายความร้อนออกจากน้ำยาแอร์ด้วยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์ร้อน คือพัดลมที่ไว้คอยระบายความร้อน หลังจากถูกควบแน่นแล้วสารทำความเย็นแรงดันสูงจะถูกส่งต่อไปยังชุดเครื่องระเหย หรือคอยล์เย็น(แฟนคอยล์) ผ่านชุดลดแรงดัน(แคปทิ้ว หรือเอ็กแพนชั่นวาล์ว) ลดแรงดันสูงลงและเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ แถมยังมีอุณหภูมิลดลง เราจึงใช้พัดลมในคอยล์เย็นนี่แหละ ในการระบายความเย็นออกจากท่อเพื่อปรับอากาศในห้องนั้นให้เย็นลง และสารทำความเย็นที่เหลือก็ถูกดูดกลับมายังคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง เพื่อกลับเข้าสู่ระบบทำความเย็นต่อไป เป็นวัฏจักรความเย็นอย่างไม่สิ้นสุดจนกว่าคอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน

Cr. Carrier Thailand
แสดงผล: แถว / ตาราง
แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
 Scroll Compressor R407c./220-240V.
SCROLL COMPRESSOR  R407c. 50 HZ   :220-240V. ..
9,300 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,300 บาท
 Scroll Compressor ZR22K3-PFJ/ 18,300BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
8,360 บาท
ไม่รวมภาษี: 8,360 บาท
 Scroll Compressor ZR22K3-TFD/18,300BTU/380V./R22
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
10,545 บาท
ไม่รวมภาษี: 10,545 บาท
 Scroll Compressor ZR24K3-TFD/20,400BTU/380V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
11,316 บาท
ไม่รวมภาษี: 11,316 บาท
 Scroll Compressor ZR26K3-PFJ/21,800BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,453 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,453 บาท
 Scroll Compressor ZR26K3-PFJ/21,800BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,453 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,453 บาท
 Scroll Compressor ZR26K3-TFD/21,800BTU/380V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
11,590 บาท
ไม่รวมภาษี: 11,590 บาท
 Scroll Compressor ZR28K3-PFJ/23,800BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,500 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,500 บาท
 Scroll Compressor ZR28K3-TFD/23,800BTU/380V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
11,408 บาท
ไม่รวมภาษี: 11,408 บาท
 Scroll Compressor ZR30KS-PFZ/25,400BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,500 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,500 บาท
 Scroll Compressor ZR32K3-TFD/26,700BTU/380V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
11,500 บาท
ไม่รวมภาษี: 11,500 บาท
 Scroll Compressor ZR32KS-PFZ/26,700BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,500 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,500 บาท
 Scroll Compressor ZR34K3-PFJ/28,200BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,600 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,600 บาท
 Scroll Compressor ZR34K3-TFD/28,200BTU/380V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
11,500 บาท
ไม่รวมภาษี: 11,500 บาท
 Scroll Compressor ZR36K3-PFJ/30,200BTU/220V./R22.
  คอมเพรสเซอร์ ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อาก..
9,700 บาท
ไม่รวมภาษี: 9,700 บาท