เทอร์โม เอ็กสแปนชั่น วาล์ว Thermo expansion valve

เทอร์โม เอ็กสแปนชั่น วาล์ว Thermo expansion valve
เทอร์โม เอ็กสแปนชั่น วาล์ว(Thermo expansion valve) มีหน้าที่ลดความดันของน้ำยาแอร์ ให้ลดลง เพื่อให้อุณหภูมิลดลงตาม แล้วส่งผ่านไปยังคอยล์เย็นต่อไป
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.